HELVETAS tuyển Tình nguyện viên

Tổ chức HELVETAS tại Việt Nam đang tuyển 02 Tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho người dân địa phương tại các địa bàn phát triển du lịch dựa vào cộng đồng thuộc huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email hang.nguyen@helvetas.org trước ngày 30/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.