FHi360 tuyển cán bộ kỹ thuật cấp cao

FHi360 tuyển cán bộ kỹ thuật cấp cao, làm việc tại Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 4/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.