PanNature tuyển Tư vấn tập huấn phát thanh viên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đang tuyển 01 Tư vấn tập huấn phát thanh viên, làm việc bán thời gian tại Hà Nội và Đà Nẵng/Huế.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms Trần Hồng Phượng (email: phuongth@nature.org.vn) hoặc Mr. Nguyễn Xuân Lãm (email: lamnx@nature.org.vn) trước ngày 23/09/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.