FHI 360 tuyển biên, phiên dịch

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) cần tuyển 03 vị trí: biên dịch, phiên dịchchuyển biên làm việc tại TP.HCM.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/03/2014