World Vision tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý dự án đặc biệt, làm việc tại Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online trước ngày 31/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.