NPA tuyển Cán bộ dữ liệu

Tổ chức Viện trợ Na Uy (NPA) cần tuyển Cán bộ dữ liệu, làm việc tại Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/03/2020

Liên hệ: recruitment.vn@npaid.org or nhand@npaid.org