CCD tuyển Cán bộ truyền thông

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) cần tuyển Cán bộ truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 03/02/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.