Room to Read cần tuyển Giám đốc Chương trình toàn cầu

Room to Read tìm kiếm Giám đốc Chương trình Xóa mù toàn cầu.

Làm việc tại: Phnom Penh, Vientiane, Ho Chi Minh

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: Tới khi tìm được ứng viên phù hợp