Hội thảo "Dạy, học chữ Thái và bảo tốn tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số Việt Nam"

Trung tâm Vì Sự phát triển bền vững miền núi tổ chức Hội thảo "Dạy, học chữ Thái và bảo tốn tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số Việt Nam" với mong muốn cộng đồng người Thái cũng như các dân tộc thiểu số khác quan tâm nhiều hơn nữa và cùng nhau bảo vệ tri thức bản địa của dân tộc mình.
Thời gian Hội thảo: 14-15 tháng 7 năm 2007.
Địa điểm: thị trấn Mai Châu, Hòa Bình. đăng ký tham gia trước ngày 30/6/2007
Trung tâm Vì Sự phát triển bền vững miền núi – CSDM trong nhiều năm qua đã có những họat động thiết thực ở trong và ngoài nước với mong muốn góp sức cùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy kho tàng tri thức bản địa vốn rất giàu có nhưng đang bị mai một dần theo thời gian. Trong kho tàng tri thức các dân tộc Việt Nam chữ Thái là một sản phẩm tri thức đáng tự hào của dân tộc Thái bởi vì nó được ra đời từ thế kỉ thứ 11 và đã được thế giới công nhận là một trong 4 văn tự cổ của Đông Nam Á và ở Việt Nam. Hiện nay cùng với sự phát triển đi lên của cả dân tộc Việt Nam chữ Thái bắt đầu được nhà nước quan tâm và được công nhận là một trong 8 chữ viết dân tộc thiểu số được phép tổ chức dạy và học.

Trung tâm CSDM tổ chức Hội thảo “Dạy, học chữ Thái và bảo tốn tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số Việt Nam” với mong muốn cộng đồng người Thái cũng như các dân tộc thiểu số khác quan tâm nhiều hơn nữa và cùng nhau bảo vệ tri thức bản địa của dân tộc mình .

Thời gian Hội thảo: 14-15 tháng 7 năm 2007

Địa điểm: thị trấn Mai Châu, Hòa Bình

Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền núi trân trọng kính mời ông/bà tham dự cuộc Hội thảo.

Kính đề nghị Quý vị khẳng định sự tham gia trước ngày 30/6/2007 , mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chị Hòang Hương Lan, điện thoại 04.5130487 hoặc mobile: và Vũ Thị Lan Hương, mobile 0904.303.843