UNDP tuyển tư vấn

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) cần tuyển tư vấn cho cuộc khảo sát Place to Place Survey 2014.

Liên hệ:

Huỳnh Thanh Hương – Đơn vị cung ứng

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 1495

Email: huynh.huong.thanh@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.