CHANGE tuyển 03 vị trí

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) cần 03 vị trí, làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

  • 01 Cán bộ quản lý dự án: Bản mô tả công việc
  • 01 Cán bộ dự án làm việc trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu và 01 Cán bộ dự án lĩnh vực Bảo vệ động vật hoang dã: Bản mô tả công việc
    Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV về địa chỉ mail: hr@changevn.org.

Liên hệ: hr@changevn.org
Hạn cuối nộp hồ sơ: 29/02/2020