Thảo luận chuyên đề năng lượng tái tạo tại Hà Nội

REVietnam tổ chức một buổi offline để giao lưu và thảo luận chuyên đề năng lượng tái tạo

Đề xuất tổ chức buổi họp mặt như sau:

Thời gian: Buổi sáng, ngày 23/03/2013 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Trường ĐHBK Hà Nội

Nội dung: Để thống nhất ý kiến chung, ban thư ký chúng tôi xin lấy ý kiến chung của anh chị em trong nhóm. Chúng tôi gửi kèm theo đây 1 đường dẫn của form câu hỏi, mong các anh chị em đóng góp ý kiến bằng cách trả lời bảng câu hỏi (link bên dưới). Thời hạn góp ý là 23/02/2013 (1 tháng trước ngày hội thảo). Sau khi tổng hợp ý kiến, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình theo ý kiến chung, và sắp xếp các bài trình bày theo chủ đề được lựa chọn.

Bảng câu hỏi: https://docs.google.com/forms/d/1Wpl-_YXs_EoeElYzROyRRwHtgVhEvPxMC5Gz2e_ikzY/viewform

Chương trình chi tiết:

8:00 – 8:30: Đăng ký

8:30 – 8:40: Giới thiệu về nhóm REVietnam (lịch sử, thành viên, tầm nhìn)

8:40 – 9:40: Các thành viên tự giới thiệu: Tên, nơi công tác, quan tâm, mục đích tham gia nhóm…

9:40 – 10:15: Presentation 1 (Tổng quan về các vấn đề của ngành Năng lượng tái tạo Việt Nam) + Thảo luận

10:15 – 10:30: Nghỉ giải lao

10:30 – 11:00: Presentation 2 + Thảo luận

11:00 – 11:30: Presentation 3 + Thảo luận

11:30 – 12:00: Thảo luận chung về xây dựng nhóm

12:00 – 13:30: Ăn trưa, giao lưu

Vì đây là buổi gặp mặt đầu tiên của nhóm, chúng tôi kỳ vọng ở tham gia đóng góp ý kiến cũng như sự tham dự nhiệt tình của các thành viên.

Hy vọng hội thảo sẽ là tiền đề cho các sự kiện khác có tính tổ chức cao và hữu ích hơn đối với các thành viên nhóm và gắn liền với sự phát triển của ngành Năng lượng tái tạo ở Việt Nam.