Chuyến đi thực tế dành cho thanh niên ĐBSCL

Delta Youth Alliance kêu gọi tham gia Chuyến đi thực tế Kết nối thanh niên trong Quá trình phát triển ở Đồng bằng Sông Cửu Long tại Kiên Giang – An Giang.

Các ứng viên điền mẫu đăng kí và gửi về địa chỉ Email: deltayouthvietnam@gmail.com với tiêu đề: Delta Youth Trip to KG va AG- hovaten

Hạn chót: 05/02/2015

Chi tiết chương trình xem tại đây.