Hà Nội hỗ trợ mỗi làng nghề 200 triệu đồng đánh giá tác động môi trường

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành nghị định về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP. Hà Nội. Trong đó, sẽ hỗ trợ đánh giá tác động môi trường đối với các làng được UBND Thành phố công nhận danh hiệu “Làng nghề, Làng nghề truyền thống”.

Theo nghị định này, Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ đánh giá tác động môi trường đối với các làng đang làm thủ tục đề nghị công nhận và làng nghề đã được UBND Thành phố công nhận danh hiệu “Làng nghề, Làng nghề truyền thống” thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ là 200 triệu đồng/làng nghề để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường.

Hà Nội sẽ đánh giá tác động môi trường các làng nghề (Ảnh minh hoạ)

Về phương thức, ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua đại diện làng nghề được thụ hưởng.

Về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, Thành phố sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu; tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề; đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho thương hiệu làng nghề.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ các hoạt động truyền thông, maketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng nghề. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể trên lãnh thổ Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Thành phố với mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/nội dung, mỗi làng nghề được đăng ký tối đa 5 nội dung.

Ngoài các nội dung chính sách nêu trên, các đối tượng thụ hưởng chính sách được hưởng các chính sách khác của Trung ương và Thành phố theo quy định nhưng không trùng lắp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất và có lợi nhất.