Xây dựng hệ thống thông tin an ninh lương thực

Đề án góp phần phục vụ quá trình xây dựng và thực thi các chính sách an ninh lương thực quốc gia (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

ThienNhien.Net – Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin an ninh lương thực” với mục tiêu cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời, phục vụ quá trình xây dựng và thực thi các chính sách an ninh lương thực quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mục tiêu cụ thể của Đề án là giám sát chặt chẽ diễn biến sản xuất lương thực, thực phẩm nhằm cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin phục vụ dự báo sản lượng một số loại lương thực, thực phẩm chính trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về nhu cầu, về thị trường lương thực, thực phẩm trong nước và quốc tế phục vụ chỉ đạo và điều hành sản xuất nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc…

Theo đề án này, sẽ thiết lập 3 hệ thống thông tin về cung, cầu và thị trường, chính sách lương thực, thực phẩm.

Thứ nhất, thiết lập hệ thống thông tin liên quan đến cung cấp lương thực, thực phẩm. Cụ thể, sẽ thu thập các thông tin về thời tiết khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…; thu thập các thông tin về tình hình sản xuất lương thực, thực phẩm trong nước bao gồm các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính; quy mô đàn, sản lượng sản phẩm một số vật nuôi chính.

Đồng thời, xây dựng mô hình dự báo một số cây trồng, vật nuôi chính. Đối với một số sản phẩm như sản xuất lúa gạo có tầm đặc biệt đối với an ninh lương thực quốc gia cần có mô hình dự báo tiên tiến.

Thứ hai, thiết lập hệ thống thông tin liên quan đến nhu cầu lương thực, thực phẩm bao gồm nhu cầu về một số mặt hàng lương thực thực phẩm chính trên thế giới, đặc biệt là các mặt hàng lương thực thực phẩm có thế mạnh của Việt Nam.

Đối với nhu cầu lương thực thực phẩm trong nước, trên cơ sở nhu cầu về dinh dưỡng phục vụ đời sống người dân, Đề án xác định nhu cầu về lương thực, thực phẩm trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung thứ ba của Đề án là thiết lập thông tin liên quan đến thị trường và chính sách lương thực, thực phẩm như thông tin về giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm chính trên thế giới và trong nước, bao gồm: giá bán buôn, bán lẻ tại các tỉnh trong nước, giá xuất khẩu tại một số quốc gia có mặt hàng lương thực, thực phẩm cạnh tranh với Việt Nam; giá nhập khẩu lương thực, thực phẩm tại các thị trường chính trên thế giới; thông tin về chính sách an ninh lương thực quốc gia, bao gồm quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, chính sách hỗ trợ người trồng lúa…; bên cạnh đó là thông tin về chính sách an ninh lương thực của một số quốc gia trên thế giới.

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2012-2020 với nhu cầu vốn dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.

Từ ngày 3 – 5/10/2011, tại Indonesia, các nước ASEAN họp về vấn đề an ninh lương thực lần thứ 3 với chủ đề “Đầu tư và thương mại lương thực-thực phẩm khu vực”, sẽ tập trung vào 4 vấn đề, bao gồm: các quy định và tiêu chuẩn thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, an toàn lương thực-thực phẩm, sở hữu trí tuệ và thương mại nông sản.Hội nghị do các nước ASEAN và Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo ASEAN – Hoa Kỳ phối hợp tổ chức, sẽ xem xét vấn đề an ninh lương thực và vai trò của khu vực tư nhân trong thương mại thực phẩm khu vực; các lĩnh vực tiềm năng cho đầu tư và khởi động một cuộc đối thoại giữa khu vực tư nhân với các nước ASEAN về thương mại thực phẩm khu vực; đưa các vấn đề được nhất trí thông qua thảo luận tại hội nghị trình Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp ASEAN (AMAF) sắp tới.