Oxfam tuyển tư vấn

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường nhận thức pháp lý của trẻ em nhập cư qua các hình thức nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế”, Tổ chức Oxfam cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện đợt khảo sát hiểu biết và nhu cầu của trẻ em và phụ huynh về pháp luật, tập trung vào lĩnh vực tiếp cận y tế và giáo dục.

Hạn nộp hồ sơ: 22/2/2021

Các ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.