UNESCO tuyển dụng Cán bộ dự án

UNESCO tuyển dụng Cán bộ dự án về giáo dục, làm việc tại Hà Nội.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về email: hanoi@unesco.org

Hạn chót ứng tuyển: 29/11/2019.

Chi tiết xem tại đây