CDI tuyển Tư vấn

Nhóm các tổ chức, mạng lưới xã hội dân sự Việt Nam, bao gồm Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), Trung tâm Hành động Phát triển vì Cộng đồng (ACDC), Nhóm hợp tác Thúc đẩy quản trị và Cải cách hành chính công (GPAR) và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam (gọi chung là Ban Tổ chức) hiện đang cùng phối hợp tổ chức Cuộc thi về ngân sách Nhà nước lần thứ  1 mang tên “Ngân sách Nhà nước: Câu chuyện của chúng ta”.

Theo đó, Ban Tổ chức cần tuyển 01 Tư vấn (cá nhân hoặc tổ chức) để xây dựng kế hoạch truyền thông và thực hiện các hoạt động truyền thông cho cuộc thi. Phạm vi công việc tư vấn bao gồm toàn bộ các công việc liên quan đến xây dựng kế hoạch truyền thông, góp ý cho kế hoạch tổ chức cuộc thi và thực hiện các hoạt động truyền thông theo thống nhất cụ thể với Ban tổ chức. Dự kiến thời gian thực hiện từ 08/201–05/2015.

Liên hệ:

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)

Tầng 4, Nhà số 5, Ngõ 535, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 84 (4) 35380100 – Fax: 84 (4) 35377479

Email: ha.kimthu@cdivietnam.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: Thứ Năm, ngày 21/08/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.