TSU tuyển chuyên gia và cán bộ tài chính

Dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối quan hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận (TSU) đang tuyển 01 Tư vấn quốc tế về quy hoạch đô thị01 cán bộ tài chính.

Liên hệ:

Dự án Ban hỗ trợ kỹ thuật
Phòng 401-402, Tòa nhà B5, Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội
Email: pmutsumpi@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 16:00 ngày 24/10/2016