Oxfam tuyển Thực tập sinh

Oxfam Việt Nam đang tuyển Thực tập sinh chương trình.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV đến HR.Vietnam@oxfam.org
Hạn ứng tuyển: 25/11/2019
Chi tiết xem tại đây.