CARE tuyển Tư vấn

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam hiện đang cần tuyển 01 Tư vấn, làm việc tại Điện Biên và Bắc Kan

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: procurement2@care.org.vn, với tiêu đề ” Consultant – Empower Me Final Evaluation”

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.