SVW tuyển 2 Tình nguyện viên

Save Vietnam’s Wildlife (SVW) tại VQG Cúc Phương tuyển 02 tình nguyện viên Dự án theo dõi Tê tê sau tái thả
Địa điểm làm việc: Khu bán hoang dã của Save Vietnam’s Wildlife tại VQG Cúc Phương.
Thời gian làm việc: Tối thiểu 03 tuần và bắt đầu từ tháng 12.
Ứng tuyển: Gửi CV và thư ứng tuyển về địa chỉ email: jobs@svw.vn
Hạn chót ứng tuyển: 30/11/2019
Chi tiết xem tại đây.