Agriterra tuyển Tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan Agriterra đang cần tuyển chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm định hướng, giúp đỡ các nhóm nông hộ trong định hướng sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người nông dân.

Liên hệ nộp hồ sơ: tam@agriterra.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 29/02/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.