Save the Children tuyển Tư vấn

Tổ chức Save the Children cần tuyển Nhóm tư vấn Đào tạo giảng viên nguồn về Truyền thông thay đổi hành vi trong Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại tỉnh Đắk Lắk và Sơn La cho Dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trong cộng đồng dân tộc thiểu số”

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 13/01/2022