ChildFund tuyển Tư vấn

Văn phòng đại diện của ChildFund Australia tuyển 01 tư vấn đánh giá kết thúc dự án tại Bắc Kạn.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment@childfund.org.vn hoặc SĐT: 043 9446449, máy lẻ:128

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.