Cơ hội nhận học bổng MIS tại Malaysia

Chính phủ Malaysia cung cấp học bổng quốc tế Malaysia (MIS) dành cho các sinh viên quốc tế nghiên cứu sau đại học và sau tiến sĩ tại Malaysia.

Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Môi trường, Khoa học và Kỹ thuật, Nông nghiệp và Thủy sản, Kinh tế và Tài chính, Công nghệ sinh học…

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.