CVN tuyển 02 vị trí 

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tuyển 02 vị trí làm việc tại Hà Nội và 14 tỉnh khác.

Tư vấn thực hiện đánh giá cuối kỳ. Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/05/2022

Tư vấn sơ cấp truyền thông mạng xã hội. Hạn cuối nộp hồ sơ: 09/05/2022