Plan tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan đang tuyển 01 Tư vấn phát triển chương trình học trực tuyến về tập huấn kỹ năng xanh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email ngoc.phamthibich@plan- international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.