Saigon Children tuyển Quản lý sự kiện

Saigon Children cần tuyển Quản lý sự kiện.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về: phung@saigonchildren.com

Hạn cuối ứng tuyển: 30/11/2019

Chi tiết công việc vui lòng xem tại đây