USAID Việt Nam tuyển Cán bộ quản lý Dự án

USAID Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Cán bộ Quản lý Dự án HIV làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh.

Ưng viên quan tâm vui lòng liên hệ Quyên Hoàng: email: qhoang@usaid.gov; 024.38505.000, máy lẻ 2763.

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 5/12/2019.

Xem chi tiết công việc tại đây.