World Agroforestry Centre tuyển cán bộ nghiên cứu

Trung tâm Nông lâm thế giới (World Agroforestry Centre) tuyển cán bộ nghiên cứu, làm việc tại Hà Nội

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.