WVV tuyển một số vị trí

World Vision Việt Nam (WVV) đang tuyển các vị trí:

01 Cán bộ Công nghệ Thông tin làm việc tại Ban Kinh tế Vi Mô, văn phòng tại Hà Nội:

Liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Email: job_application@wvi.org – ĐT: 04. 39439920 (nhánh 118)

Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch và Đơn xin việc theo Form của WVV

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/08/2015

Thông tin chi tiết: Thông báo tuyển dụng; Mô tả công việc 

01 Cán bộ lưu trữ sổ sách làm việc tại Bình Thuận:

Ứng tuyển online trên website của WVV theo Hướng dẫn.

Hạn chót: 03/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.

01 Cán bộ Tài chính dự án làm việc tại Hà Nội:

Ứng tuyển online trên website của WVV theo Hướng dẫn.

Hạn chót: 07/08/2015

Thông tin chi tiết: Thông báo tuyển dụng; Mô tả công việc