WWF tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Cán bộ chương trình Quản lý chất thải rắn, làm việc tại Cần Thơ.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 06/04/2022