HelpAge tuyển Cán bộ

Tổ chức HelpAge cần tuyển Cán bộ truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment@helpagevn.org và dathq@helpagevn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây