ENV tuyển nhiều vị trí

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đang tuyển 01 Điều phối chương trình Tiếp cận công chúng và 01 Cán bộ Giám sát Truyền thông – Nâng cao nhận thức.

Ứng viên quan tâm hoàn thành Mẫu ứng tuyển và gửi đến các email sau:

janburrows.env@gmail.com
tomedgar.env@gmail.com
nhanhien.env@gmail.com
dungnguyen.env@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/12/2016