Project Abroad tuyển Điều phối viên

Tổ chức Project Abroad cần tuyển Điều phối viên nhóm địa phương, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: riyaadherman@projects-abroad.org và phuonglinh@projects-abroad.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây