NPA tuyển cán bộ hỗ trợ cộng đồng

Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (Norwegian People’s Aid-NPA) cần tuyển cán bộ hỗ trợ cộng đồng cho dự án tại Huế.

Hạn nộp hồ sơ: 17h 08/02/2013.

Thông tin chi tiết tại đây.