SCDI tuyển Nhân viên

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) cần tuyển Nhân viên xã hội mảng đa dịch vụ, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: info@scdi.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây