GIZ tuyển 02 vị trí

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển 02 vị trí sau:

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/04/2019