AAV tuyển 02 Thực tập sinh

Tổ chức ActionAid tại Việt Nam đang tuyển 02 Thực tập sinh (Hỗ trợ chăm sócHỗ trợ phát triển).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email job.aav@actionaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/11/2015.