ChildFund Australia tuyển cố vấn

Một trong những văn phòng của ChildFund Australia cần tuyển cố vấn về bình đẳng giới, khuyết tật và hòa nhập Xã hội.

Địa điểm: Sydney, Australia; Phnôm Pênh, Campuchia; Yangon, Myanmar; Vientiane, Lào; Port Moresby, PNG; Hà Nội, Việt Nam; Dili, Timor-Leste.

Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2021

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.