SIPPO tuyển Quản lý

Chương trình Xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) cần tuyển Quản lý xúc tiến xuất khẩu, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email:  info@sippo.vn hoặc helvetas.vietnam@helvetas.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây