AEA tuyển Tư vấn

Tổ chức Aide et Action (AEA) cần tuyển Tư vấn tập huấn về đổi mới sinh hoạt chuyên môn gắn với dạy học lấy trẻ làm trung tâm – cấp tiểu học, làm việc tại Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới bà Phan Thị Mùi – Cán bộ Dự án theo địa chỉ email:
mui.phan@aide-et-action.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây