CHILDFUND tuyển Thực tập sinh

Tổ chức ChildFund tại Việt Nam cần tuyển Thực tập sinh dự án bảo vệ trẻ em, làm việc tại Cao Bằng.

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây