DGD tuyển Tư vấn

Tổ chức Hợp tác phát triển Bỉ (DGD) đang tuyển Chuyên gia tư vấn.

Liên hệ:

Eduardo A. Sabio, Đại diện Vùng, VECO Vietnam

Email: eduardo@veco.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/5/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.