Đà Nẵng – Quảng Nam: Phối hợp giảm thiểu tình trạng nhiễm mặn nước

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp, thống nhất đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh việc vận hành của các thủy điện trong thời gian từ ngày 24/2/2019 đến ngày 10/5/2019, nhằm giảm thiểu tình trạng nhiễm mặn đang diễn ra hết sức gay gắt như hiện nay, tại Công văn số 1231/UBND-SNN ngày 4/3/2019.

Trong thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 10/5, đề nghị Thủy điện ĐakMi 4 không phát điện hoặc hạn chế phát điện về sông Thu Bồn để tiết kiệm, giữ nước lại trong hồ phục vụ khi có nhu cầu cấp thiết ở hạ du

Cụ thể, đề xuất vận hành phát điện, xả nước theo thời điểm trong ngày như sau, từ 07h đến 17h, Thủy điện Đakmi 4 không xả nước về hạ du sông Vu Gia; Thủy điện Sông Bung 4 vận hành phát điện, xả nước với lưu lượng trung bình ngày theo Quy trình 1537; Thủy điện A Vương không vận hành phát điện, xả nước.

Từ 17h đến 07h, thủy điện Đakmi 4 xả nước về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng trung bình lớn hơn hoặc bằng hai lần lưu lượng phải xả liên tục trong ngày (tức là tổng lượng xả bằng tổng lượng phải xả trong ngày theo Quy trình 1537; thủy điện Sông Bung 4 không vận hành phát điện, xả nước; Thủy điện A Vương không vận hành phát điện, xả nước.

Đây là khung vận hành của các thủy điện trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp có thay đổi hình thái thời tiết, khí tượng, thủy văn so với hiện nay hoặc do hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc có yêu cầu bất thường về sử dụng nước ở hạ du, UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam (hoặc ủy quyền cho các sở, ngành của địa phương), báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và làm việc trực tiếp với các thủy điện để thống nhất chỉ đạo, đề nghị các hồ thủy điện trên xả nước, điều tiết nước khẩn cấp cho hạ du.

Về việc vận hành của Thủy điện ĐakMi 4, trong thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 10/5, đề nghị Thủy điện ĐakMi 4 không phát điện hoặc hạn chế phát điện về sông Thu Bồn với tổng lưu lượng phát điện về sông Thu Bồn cộng với lưu lượng xả về hạ du sông Vu Gia phải không lớn hơn lưu lượng về hồ Thủy điện ĐakMi 4 để tiết kiệm, giữ nước lại trong hồ phục vụ khi có nhu cầu cấp thiết ở hạ du.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), từ ngày 12/2/2019 đến nay độ mặn tại cửa thu Nhà máy nước cầu Đỏ diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng và luôn duy trì ở mức cao, độ mặn trung bình ở mức 800 – 1.000 mg/l, độ mặn cao nhất là 1.813 mg/l vào lúc 20h30 ngày 18/2/2019 và 1.751 mg/l vào lúc 14h00 ngày 25/2/2019.

Nguồn: