Internews và SEAPA tài trợ nhà báo viết về chủ đề môi trường, BĐKH và quản lý tài nguyên

Mạng lưới Báo chí Trái đất (Earth Journalism Network – EJN) của Internews và Liên minh Báo chí Đông Nam Á (SEAPA) vừa khởi động chương trình tài trợ các nhà báo môi trường thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham gia viết bài về các chủ đề liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên.

Đối tượng

 • Nhà báo môi trường (báo điện tử, báo giấy, truyền hình, phát thanh) và các nhà hoạt động truyền thông khác bao gồm các cây bút tự do với kinh nghiệm viết bài về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và các vấn đề môi trường khác. Riêng với các cây bút tự do, cần đề xuất phương tiện truyền thông sẽ xuất bản bài viết/câu chuyện với thư xác nhận tương ứng từ biên tập viên, người sẽ làm việc chặt chẽ với tác giả và theo dõi tiến độ nếu đề xuất được phê duyệt.
 • Nhà báo làm việc tại các cơ quan truyền thông địa phương cũng như các nữ nhà báo được khuyến khích tham gia.
 • Nhóm các nhà báo, nhà vận động môi trường, nhà nghiên cứu, blogger và người dân địa phương cũng được khuyến khích tham gia với điều kiện các nhà báo đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hợp tác sản xuất câu chuyện. Các đề xuất theo nhóm phải có nhiều nhất 3 thành viên và sẽ hưởng chung 1 giải.

Chủ đề bao gồm nhưng không hạn chế trong các chủ đề dưới đây:

 • Các câu chuyện phải tập trung vào vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu hoặc các vấn đề về quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Timor-Leste hoặc Papua New Guinea.
 • Đề cập đến đối tượng là phụ nữ, trẻ em và người dân bản địa cũng như năng lực thích ứng của họ đối với biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường
 • Thông tin về các giải pháp và chiến lược ứng phó của cộng đồng dễ bị tổn thương, đồng thời nâng cao tiếng nói của họ trong công tác bảo vệ môi trường và di sản văn hóa
 • Biến các vấn đề toàn cầu thành các câu chuyện địa phương hoặc đưa các vấn đề địa phương đến với công chúng toàn cầu
 • Khuyến khích các đề xuất nhóm có sự hợp tác và xây dựng mạng lưới giữa các nhà báo, nhà vận động và cộng đồng.

Yêu cầu

 • Đăng tải các câu chuyện chưa được biết đến nhưng có chiều sâu về các vấn đề môi trường và quản lý tài nguyên
 • Truyền tải thông tin tới các cộng đồng dễ bị tổn thương
 • Cải thiện và nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường phức tạp
 • Tăng cường tiếng nói cho cộng đồng dễ bị tổn thương và nhóm yếu thế bao gồm phụ nữ – những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu và những thách thức môi trường.
 • Các câu chuyện có thể sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ địa phương (cần có bản dịch sang tiếng Anh và nhà báo có thể đề xuất kinh phí dịch trong bảng dự trù kinh phí).

Hạn gửi đề xuất viết bài: 16/11/2018 

Hạn gửi kế hoạch xuất bản: 31/01/2019

Kinh phí hỗ trợ

Internews và SEAPA sẽ hỗ trợ từ 500 đến 3.000 USD cho mỗi đề xuất, phụ thuộc vào quy mô, phương pháp viết bài và đưa tin (in ấn, phát sóng). Đối với các câu chuyện có chiều sâu, sử dụng các phương pháp điều tra, sáng tạo, và đa phương tiện đòi hỏi nhiều chi phí, tổng kinh phí có thể thay đổi linh hoạt.

Hoạt động hỗ trợ này sẽ sẽ hướng đến các nhà báo Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Philippines, Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea và các đảo Thái Bình Dương.

Cá nhân/nhóm nhận được hỗ trợ có thể công bố hoặc phát sóng các câu chuyện trên các kênh truyền thông sau khi sản phẩm hoàn thiện, đồng thời, Internews và SEAPA cũng có quyền xuất bản, phát sóng và chia sẻ chúng. Tất cả các câu chuyện sẽ được đăng trên nhiều kênh, tối thiểu là kênh Geojournalism thuộc Mạng lưới Nhà báo Trái đất.

Tham khảo chi tiết cách thức nộp đề xuất tài trợ và tiêu chí lựa chọn tại đây