NPA tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA) đang tuyển Trợ lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: recruitment.vn@npaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.