ChildFund Vietnam tuyển Thực tập sinh

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam hiện đang cần 03 tuyển Thực tập sinh, làm việc tại Cao Bằng, Bắc Kạn và Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Online tại đây (http://childfund.org.vn/en/working-opportunities/vacancies)

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/01/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây:  Cao Bằng; Bắc Kạn ; Hòa Bình