NEPCon và SFMI tuyển cán bộ

Dự án “Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội dân sự và doanh nghiệp nhỏ để thực hiện các yêu cầu luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại” giữa tổ chức NEPcon và Viện Nghiên cứu Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) với sự hỗ trợ của EU cần tuyển cán bộ người Việt:

  • 01 Chuyên gia pháp lý trưởng
  • 01 Huấn luyện viên trưởng
  • 01 Chuyên gia truyền thông
  • 01 Chuyên gia chế biến gỗ và tiếp thị

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06h00 chiều 28/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.